בטיחות בעבודה

בטיחות בעבודה:

חברת לב-חי בטיחות מעניקה שירות מומחים בכל הקשור לתחום בטיחות בעבודה. החברה פועלת בצמידות לכל תקני משרד בעבודה ולתקני ISO הבינלאומיים בתחום הבטיחות בעבודה. חברת לב-חי מתחייבת להורדת מספר תאונות העבודה במפעל ולהבטיח את בטחון העובדים וסביבת עבודתם.
בתחום הבטיחות בעבודה מספקת החברה שירותי ממונה בטיחות בעבודה, ביצוע סיקרי סיכונים, ייעוץ מקצועי בתחומי הבטיחות באש, חומרים מסוכנים, עבודה בגובה, הכשרת ממונים במקום העבודה, כל השירותים עומדים בתקני משרד העבודה החדשים.
שירות ממונה בטיחות בעבודה ניתנים על ידי ממוני בטיחות מוסמכים ומנוסים במשרדי/מפעל הלקוח, בהתאם להיקף הפעילות הנדרשת על-פי חוק ולאישור משרד התמ"ת. הצבת ממונה בטיחות בעבודה בחברתכם בעל הסמכה לבצע:

●    סקרי סיכונים ומפגעים בכל תחומי המפעל.
●    הכנת תוכנית שנתית בתחום הבטיחות ומימושה.
●    מתן הדרכות בטיחות תקופתיות לעובדים.
●    ייעוץ שוטף בתחום הבטיחות באש.
●    הכשרת מנהלי אירוע למקרי חירום/פינוי.
●    ביצוע תרגיל פינוי אחת לשנה.
●    כתיבת נהלים הקשורים לבטיחות ולחירום.
●    הדרכות לעובדים חדשים.
 

בטיחות אש, חומרים מסוכנים, עבודה בגובה

 חברת לב-חי מוסמכת על ידי משרד התמ"ת לבצע קורסים, ימי כשירות לממונים, הדרכות בטיחות  בתחומים הבאים:
●    קורס הכשרת נאמני בטיחות.
●    קורס הכשרת נאמני כיבוי אש.
●    קורס הכשרת מלגזנים.
●    הסמכת עובדים לעבודה בגובה.
●    הדרכות בטיחות לעובדי אחזקה.
●    הדרכות בטיחות במפעלים.
●    הדרכות בטיחות למורים ולגננות.
●    הכשרת צוותי חירום מפעליים.
●    ימי כשירות לממונה בטיחות.
●    הדרכות בטיחות בנהיגה – עיוני ומעשי
●    ימי עיון לוועדות בטיחות מכהנות ו/או לנאמני בטיחות.
●    הדרכת סגלים רפואיים במרכזים רפואיים (מנופים להרמת חולים, שימוש בחומרים מסוכנים, חמצן, מעבדות ועוד).