קורסים

קורס מלגזה בחודש אפריל מתקיים ב5/6  היום העיוני וב6/4 היום המעשי הרשמה מראש ​דרכך דרכי התקשרות עימנו.