קורסים

קורס נאמני בטיחות 3 מפגשים - 22.10  16.10  27.10   3 מפגשים בימי ד'

רענון מלגזנים שנתי- 13.10 יום א'

קורס הדרכה בגובה- 8.10  יום ג'

קורס מלגזנים דו יומי - 14.10  13.10  ימים א' ב'